Historik

  VÄLKOMMEN TILL

AMIRALENS STORBAND

Längst ner på sidan Video

H I S T O R I K

  Året var 1971 när musiker från Harry Arnolds och Leif Uvemarks Storband av en

ren slump träffades i samband med en tankning av några bilar. Harry Arnold hade

     avlidit och Leif Uvemark hade engagerats av James Last nystartade band.


  Både Leif Uvemark och Harry Arnold hade spelat upp till dans på danspalatset

       Amiralen i Malmö. En av de som just tankade sin bil var Stig Frölander.


     Det snackades givetvis musik och Stig ställde frågan: Skall vi starta en nytt

                Storband? JAAAA!  Därmed har Amiralens Storband bildats.


                                  Ja, i korthet gick det till ungefär så där:Några år efter att bandet bildades så var det dags att producera en LP och detta var 1976 samt ännu

en LP 1977.  Två CD har man också producerat,  en i mitten av 1990 talet och en 2011 på Palladium,

                                               d.v.s. en Liveinspelning när bandet fyllde 40 år. 

Vår andra CD som inspelades Live på Palladium 2011. En fantastisk CD med underbart sound. Fortfarande mycket efterfrågad.

    Lyssna till Amialens Storband med Christina Nordstrand och Petri Soikkeli. Gäst Ulf Johansson Werre som framträtt med

                 bandet åtskilliga gånger. CD:n kan köpas i  samband med våra konserter. Pris 100 kronor. (ord 160 kronor)    

   Amiralens Storband 40 år 31 oktober 2011

   Fullsatt på Palladium. Gäst denna kväll var Ulf Johansson Werre som ofta gästat

                                                      Amiralens Storband.

   I samband med 40 års jubileet så erhöll bandet ett fint Diplom

från Hamburgs  Radiostation Swinging Hamburg  med motiveringen "Amiralens Storband erhåller  Swinging Hamburgs Diplom för att 

                       bandet  i 40 år bevarat Swingmusiken"


                   Swinging Hamburgs representant Bo Nyström

Foto: Raggen  Harry Arnoldsällskapet

Bandet som det såg ut 4.8.2009.

Arne Domnérus 1996

  Bandets skapare Stig Frölander avled 1991.   

  Stig ersattes av Anders Åhlin som nu är på sitt

                   26:e  år som orkesterledare   

    Varsågoda ett smakprov

Final Pildammsteatern Malmö med bl.a. Filip Jers,Anders Bergcrantz, Christina Nordstrand, Petri Soikkeli och                     

                                                            AMIRALENS STORBAND