Övrigt

  VÄLKOMMEN TILL

AMIRALENS STORBAND

Ö V R I G T

Sommarscen 21 juni  mulet och blåsigt hela dagen. C:a 1 timme innan konserten

     (kl 19) så var det väldigt glest på läktarna men så kom publiken och t.o.m.

                     efter konsertstarten strömmade det fortfarande in publik.

                              Tack till Vädergudarna och  alla som kom . 

   Gäster som Amiralens Storband med stolthet samarbetat med.

                                  Se även historiksidan

  Jan Lundgren,  Ulla Neumann,  Magnus Johansson,  Carli Tornehave,  Arne Domnérus, Titti Sjöblom, Filip Jers,  Nils Landgren,

     Gunhild Carling,  Ulf Johansson Werre,  Sanna Nielsen,  Mårten Lundgren,  Lisa Linn och Bo Sylvén,  Anders Bergcrantz,

     Helge Albin, Vincent Nilsson, Viktoria Tolstoy,  Kjell Öman, Lars Erstrand,  Svante Thuresson,  Miriam Aïda,  Niklas Fredin,

          Mattias Nilsson,  Kathrine Windfeld,  Lasse Lundström,  Fredrik Kronkvist, Triple & Touch,  Nana Carling,  Jesper Thilo,

                                                            Torsten Nordstrand  och  Sven- Erik Lundeqvist (Svempa).

                                                           


 

 Peka på fotona så förstoras dessa

Viktoria Tolstoy

  Ulla Neumann

      Nana Carling

    foton Kenneth Svensson

Annars fortsätt på denna sida

Kontakter / www adresser mm

     Vår kunnige och eminente Presentatör delar nu 

             med sig av sina fantastiska upplevelser inom                     

                                   Jazzvärlden.

                                          

         Jan Olsson (Jolson)

  Spännande blogg   

    från en i bandet   

       gissa vem?

Sten tecknare recenserar

och tecknar musiker och

           mycket annat 

   Ansvarig för hemsidan

      Kenneth Svensson


      Mobil 0707 160125

      Bostad 040 133056